Dislaimer, Privacy & cookies.

Klik hieronder voor specifieke documenten

Disclaimer:

Elke dag zijn we op zoek naar geweldige deals en elke dag lukt het weer om een hele hoop mooie deals te vinden en te delen. Onze missie is om mensen te helpen met het besparen op hun vliegtickets & vakanties.

De deals die we vinden zijn allemaal openbaar en zu je zelf ook kunnen vinden. Wij helpen je echter en dat scheelt behoorlijk wat tijd; een gratis service!

Het is echter wel belangrijk nooit te vergeten dat prijzen voor dit soort deals snel kunnen wijzigen. Vaak sneller dan wij kunnen typen. Is de prijs van een deal hoger? Dan heb je waarschijnlijk de instructies niet gevolgd of is de prijs verdwenen.

Foto’s:

We maken gebruik van foto’s van Pexel, Shutterstock, GettyImages, Dollarphotoclu en vooral ook veel eigen materiaal!

Icons used on this website:

Icons made by Smashicons from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Privacy

TravelClown neemt je privacy serieus en volgt de recent ingevoerde privacywet AVG. Hieronder delen we de belangrijkste zaken met je. Mocht je vragen hebben, stuur ons dan een e-mail op info@travelclown.nl
Informatie die TravelClown van je verwerkt en opslaat

Persoonsgegevens van Website bezoeker en Nieuwsbrief abonnees worden door TravelClown verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het leveren van services ter promotie van reis- en vakantieaanbiedingen, bijvoorbeeld het informeren van de persoon d.m.v. een dagelijkse nieuwsbrief of het tonen van informatie op basis van persoonlijke voorkeuren.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is de opt-in die je via het inschrijf-formulier, een van onze social media bots en/of andere lead generatie methodieken bij ons achterlaat.

Onder andere de volgende gegevens kunnen we van je vragen:

 • Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, E-mailadres, Geboortedatum, Geslacht, Interesses, browser/device/email type, ip-adres.
 • Daarnaast is het mogelijk dat we aankopen die je via onze website bij onze affiliate partners maakt kunnen inzien. We zien dan oa. wat je bestemming is, welk hotel je boekt en wanneer je vertrekt.
 • TravelClown houdt deze gegevens in haar beheer zolang er geen sprake is van een verzoek tot verwijdering.
 • Als een persoon zich afmeldt voor de nieuwsbrief, dan houdt TravelClown zich het recht voor de gegevens van deze persoon te bewaren. Deze persoon wordt als inactief in onze databases opgeslagen en zal geen e-mails meer van TravelClown ontvangen.
 • Indien gebruikers gebruik willen maken van hun recht tot inzage of recht om vergeten te worden zal TravelClown conform dit verzoek handelen.
Data protection impact assessment (DPIA)
Met de in werkingtreding van de AVG kunnen organisaties verplicht zijn een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren. Dat is een instrument om vooraf de privacy-risico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. Aan de hand van de uitkomsten, kunnen er maatregelen worden genomen om de risico’s te verkleinen. Organisaties hoeven niet voor elke gegevensverwerking een DPIA uit te voeren. Een DPIA is alleen verplicht als een gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacy-risico oplevert voor de betrokkenen (de mensen van wie de organisatie gegevens verwerkt).
Omdat TravelClown geen gebruik maakt van bijzondere persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de AVG of gekoppelde databases of profiling technieken is TravelClown niet verplicht een DPIA uit te voeren.

Technische en organisatorische maatregelen
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Al onze medewerkers, partners en andere partijen die op enigerlei toegang zouden kunnen hebben tot je data vallen onder deze regels:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord-beleid op al onze systemen.
 • De wachtwoorden zijn niet bekend bij partners. Ze loggen in via een password vault.
 • De wachtwoorden worden regelmatig gewijzigd.
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Als wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. Om je rechten omtrent je gegevens uit te oefenen kun je contact opnemen via info@travelclown.nl

Close