1. Verwerking van persoonsgegevens

Wij stellen uw interesse in onze website (onze “website”) op prijs. Wij hechten veel belang aan privacybescherming en wij streven ernaar u te beschermen en uw privacy te respecteren. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij gegevens die verband houden met u of die u identificeren (hierna “persoonsgegevens”), verzamelen, opslaan, verwerken, overdragen, delen en gebruiken. Het beschrijft ook uw recht inzake gegevensbescherming, met inbegrip van uw recht om bezwaar te maken tegen sommige manieren waarop wij uw gegevens verwerken. Meer informatie over uw rechten en hoe u daar gebruik van kunt maken, kunt u vinden in het onderdeel “Toegang tot en correctie van uw persoonsgegevens”.

Voor het doel van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is The TravelClown Group de beheerder van de persoonsgegevens die wij van u hebben.

U dient er zich ook bewust van te zijn dat wij cookies gebruiken om informatie op te slaan terwijl wij toegang tot onze website of onze app bieden. U vindt meer informatie over ons gebruik van cookies in onze cookieverklaring hieronder.

2. Persoonsgegevens die wij van je verzamelen.

Wij verzamelen persoonsgegevens over u wanneer u rechtstreeks vrijwillig informatie indient bij ons, op onze website of via onze app. Dit kan bestaan uit informatie die u ons geeft wanneer u een lidmaatschapsaanvraag indient, een formulier invult, een vakantie aankoopt via ons platform, met ons correspondeert, u inschrijft op onze mailinglijst, nieuwsbrieven of andere vormen van marketingcommunicaties, antwoordt op een enquête, deelneemt aan een promotie of een andere functie van onze website of app gebruikt.

Wij verzamelen ook indirect persoonsgegevens over u, zoals informatie over de pagina’s die u op onze website of onze app bekijkt of het apparaat dat u gebruikt om onze website te bekijken of waarmee u een verbinding maakt met onze app.

2.1 De onderstaande lijst beschrijft de categorieën van persoonsgegevens die wij over u verzamelen en hoe wij die informatie gebruiken.

Contactgegevens: Wij verzamelen uw contactgegevens zoals uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en fysieke adressen die gekoppeld zijn aan uw account of eventuele reserveringen die u plaatst met behulp van onze dienst.

Reserveringsinformatie: Wanneer u een vakantie reserveert via ons platform, of lid bent van een groepsreservering die gemaakt werd via ons platform, moeten wij mogelijk aanvullende informatie verzamelen om uw reservering te verwerken, inclusief paspoortnummers, informatie over een eventuele handicap die u hebt, dieetvereisten en/of religieuze overtuigingen.

Commentaar en opmerkingen: Wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefoon, post of via een online formulier, zullen wij uw commentaar en opmerkingen registreren. Wij zullen ook uw commentaar en opmerkingen registreren die u geeft wanneer u antwoordt op enquêtes of deelneemt aan wedstrijden of promoties die wij organiseren.

Betalings- en transactie-informatie: Wij registreren welke vakanties u bij ons koopt en welke betalingsmethode u gebruikt voor de transactie. Wij zullen de betalings- en transactie-informatie gebruiken om betalingen te verwerken voor elke vakantie die u bij ons koopt. Hoewel wij alle transacties die u via de website of app doet registreren, slaan wij geen financiële informatie op – zoals uw creditcardnummers – aangezien wij een derde partij als betalingsprovider gebruiken om eventuele betalingen die u via de website doet te verwerken.

Aanmeldgegevens website: Wanneer u een account aanmaakt bij ons, bewaren wij uw gebruikersnaam en wachtwoordgegevens zodat wij uw account kunnen beveiligen. Wanneer u de mogelijkheid krijgt om u aan te melden via een sociaal netwerk, bijvoorbeeld via Facebook, krijgen wij uw wachtwoord of andere aanmeldgegevens voor die accounts niet te zien. Wij krijgen alleen uw e-mail en naam. Zonder uw toestemming plaatsen wij niets op uw sociale netwerk of sturen wij niets door aan uw vrienden, volgers of contacten.

Uw voorkeuren: Wij slaan informatie op over de voorkeuren die u instelt voor meldingen, marketinginformatie en over hoe u onze website en app te zien krijgt.

Informatie over hoe u onze website en app gebruikt en er verbinding mee maakt: Wij verzamelen informatie over hoe u onze website of onze app gebruikt, zoals de pagina’s die u bekijkt op onze website of onze app, het tijdstip waarop u onze website of onze app gebruikt en hoe lang u deze gebruikt, de website waar u vandaan kwam om onze website of onze app te bezoeken of de website waar u naartoe ging nadat u onze website of onze app had verlaten en alle selecties en keuzes die u maakt wanneer u onze website of onze app gebruikt.

Wij verzamelen ook informatie over de computer, tablet, smartphone of overige elektronische apparatuur die u gebruikt om verbinding te maken met onze website of onze app. Deze informatie omvat mogelijk informatie over het type apparaat, unieke identificatienummers van het apparaat, besturingssystemen, browsers en toepassingen die via het apparaat verbinding maken met onze website of onze app, uw Internetserviceprovider of mobiel netwerk, uw IP-adres en het telefoonnummer van uw apparaat (indien het een telefoonnummer heeft).

De informatie die wij verzamelen over hoe u onze website gebruikt of er verbinding mee maakt, houdt doorgaans verband met uw apparaat en niet met u als een bij naam genoemde individuele persoon. Indien u echter aangemeld bent op een geregistreerd account dat u bij ons hebt, kan deze informatie ook rechtstreeks met u in verband gebracht worden.

Informatie over uw locatie: Naast de informatie die u ons vrijwillig meedeelt, verzamelen wij geen informatie over uw exacte locatie. Het IP-adres van uw apparaat kan ons helpen om een locatie bij benadering te identificeren. Wij verzamelen of traceren uw exacte locatie uitsluitend wanneer u uw toestemming hebt gegeven. Waar nodig zullen wij u om uw toestemming vragen voordat wij informatie over uw exacte locatie gebruiken.

Informatie verstrekt door andere gebruikers: Soms verstrekken andere bezoekers op onze website of gebruikers van onze app informatie die verband houdt met u. In het geval dat gebruikers van onze website of onze app u willen uitnodigen om onze website of onze app te gebruiken of om informatie met u te delen over onze dienst of aanbiedingen, zullen wij de persoonsgegevens die zij over u geven gebruiken om hen te helpen om dit te doen. Wij zullen dit enkel doen wanneer zij aangeven dat u hen toestemming hebt gegeven om op deze manier met u communiceren.

Alle persoonsgegevens: Wij zullen alle persoonsgegevens die wij verzamelen gebruiken om onze website, onze app en onze procedures en processen te bewaken en te verbeteren. Ons gebruik van uw persoonsgegevens op deze manier heeft niet tot gevolg dat informatie die eerder niet openbaar beschikbaar was, openbaar wordt gemaakt op onze website of via onze app.

Op verschillende plaatsen op onze website of in onze app wordt u gevraagd om specifieke persoonsgegevens in te voeren. De persoonsgegevens die ingevuld moeten worden om gebruik te kunnen maken van de aangeboden reserveringsdiensten zullen worden weergegeven op het ogenblik dat de informatie verzameld wordt. Overige persoonsgegevens die u niet hoeft in te vullen om gebruik te maken van onze diensten, kunnen op vrijwillige basis worden meegedeeld en het staat u vrij om te besluiten om dergelijke persoonsgegevens niet in te vullen.

2.2 Rechtsgrondslag tot gebruik en verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Om aan een contract te voldoen of om stappen te ondernemen die verband houden met een contract. Dit is van toepassing als u een vakantie bij ons boekt, meedoet aan onze wedstrijden of deelneemt aan promoties die wij organiseren. Dit omvat:

Als vereist om onze zakelijke activiteiten uit te voeren en onze wettelijke belangen na te streven. Met name zullen wij:

Onder bepaalde omstandigheden en met uw toestemming zullen wij:

3. Informatie die wij delen met derden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens mogelijk met de volgende partijen delen:

(a) Bedrijven in dezelfde bedrijvengroep als wij: onze dochterondernemingen (d.w.z. elke organisatie die wij bezitten of beheren) of ons holdingbedrijf of ultieme houdstermaatschappij (d.w.z. elke organisatie die ons bezit of beheert) en alle dochterondernemingen die zij bezitten. Onder deze privacyverklaring zullen deze bedrijven uw persoonsgegevens uitsluitend op dezelfde manier als wij gebruiken.

(b) Hotel- en reisaanbieders: wij zullen de vereiste persoonsgegevens delen met de hotels en de reisaanbieders bij wie u uw hotel of arrangement hebt geboekt zodat zij uw reservering kunnen regelen.

(c) Dienstverleners en adviseurs: derden die een dienst aan ons verlenen. Bijvoorbeeld dienstverleners die ons helpen om onze IT-infrastructuur te ondersteunen, in onze naam betalingen van u verwerken, analytische informatie voor ons verwerken over onze producten en diensten en professionele diensten verlenen zoals juridische en administratieve diensten. Deze derden mogen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met onze instructies en moeten uw informatie veilig houden. Zulke bedrijven zijn onder meer:

(d) Kopers van ons bedrijf: persoonlijke informatiepersoonsgegevens kan bekend gemaakt worden of overgedragen worden aan kopers of potentiële kopers van ons bedrijf of van onze activa als onderdeel van een dergelijke verkoop.

(e) Rechtshandhaving, regelgevingsinstanties en overige partijen voor juridische redenen: derden aan wie wij volgens de wet uw persoonsgegevens bekend moeten maken of aan wie wij uw persoonsgegevens bekend moeten maken om onze rechten, eigendom of veiligheid te beschermen of om de rechten, eigendom of veiligheid van anderen te beschermen. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie verstrekken aan de Customs and Border Protection instanties van de Verenigde Staten indien u naar de VS reist. Wij kunnen ook persoonsgegevens bekend maken aan derden om illegale activiteiten en overtredingen van overeenkomsten die wij met u gesloten hebben, te helpen opsporen en onderzoeken.

(f) Externe adverteerders: sommige persoonlijke gegevens worden gedeeld met externe bedrijven om advertenties van TravelClown of partners op andere locaties op internet weer te geven. We delen of verkopen de persoonlijke gegevens van leden niet voor direct marketing door externe bedrijven. Een aantal specifieke voorbeelden zijn:

(i) Cookies – Derden kunnen cookies op jouw computer of mobiele apparaat plaatsen om advertenties via onze site of onze app te presenteren. Deze bedrijven kunnen informatie gebruiken, in sommige gevallen inclusief jouw IP-adres, over je bezoeken aan onze website en andere websites om relevante advertenties weer te geven over goederen en services waarin je mogelijk geïnteresseerd bent. De informatie die via dit proces wordt verzameld, stelt ons niet in staat om jouw naam, contactgegevens of andere persoonlijk identificeerbare gegevens te identificeren, tenzij je ervoor kiest deze op te geven. Partners die we op deze manier gebruiken, zijn Google, LiveRamp, Impact Radius en Captify. Als jij je op deze manier wilt afmelden voor het gebruik van je persoonlijke gegevens door LiveRamp, kun je dit doen door deze link te volgen: https://liveramp.uk/cookies-101/.

(ii) Facebook – We vergelijken periodiek het e-mailadres dat je op de TravelClown website invoert met de Facebook-database. Als je een Facebook-account hebt, krijg je informatie over TravelClown in je nieuwsfeed waar je ervoor hebt gekozen om dergelijke advertenties te zien. Als je geen Facebook-account hebt, wist Facebook alle persoonlijke informatie die automatisch naar hen wordt verzonden. Alleen een gehasht e-mailadres wordt gedeeld met Facebook en de informatie wordt volledig versleuteld en veilig verzonden. Je kunt hier meer informatie over het proces vinden:

https://www.facebook.com/ads/about/?page_number=4&entry_product=ad_preferences.

Je kunt je ook afmelden voor dit delen en van informatie ervoor kiezen dergelijke advertenties niet te zien als je www.facebook.com bezoekt – Instellingen – Advertenties – Advertentie-instellingen.

(iii) IVANHOE maakt gebruik van cookies en een gepseudonimiseerde gebruikers-ID om het gedrag van gebruikers op de website en e-mails samen te voegen om de inhoud die wordt verstrekt aan leden in de nieuwsbrieven van TravelClown te personaliseren. Ze ontvangen geen individuele e-mailadressen of andere persoonlijke gegevens, alleen een nummer. Dat aantal kan alleen worden verbonden met specifieke gebruikers op de eigen systemen van TravelClown .

Wij kunnen derden voorzien van algemene statistische informatie en analytische gegevens over de gebruikers van onze website of onze app, maar wij zorgen ervoor dat niemand geïdentificeerd kan worden aan de hand van deze informatie voordat wij deze bekendmaken.

4.  Marketing & reclame

Onze dienst bestaat erin u te voorzien van leuke en inspirerende reisaanbiedingen. De meeste marketingberichten versturen wij via e-mail, maar af en toe kunnen wij ook contact met u opnemen via de post of per telefoon. Indien u gebruik maakt van onze website of app, kunnen wij u ook push-meldingen sturen als u toestemming geeft om deze te ontvangen. Indien u geen marketingberichten van ons wenst te ontvangen, of het aantal wenst te verminderen, kunt u ons dit vertellen door uw marketingvoorkeuren in uw account te wijzigen.

U kunt ook op ieder moment uw marketingvoorkeuren wijzigen door de hieronder beschreven instructies te volgen:

E-mail – klik op de link ‘uitschrijven’ onderaan in onze marketing e-mails.

5. Hoelang wij persoonsgegevens bewaren

Als wij aanmeldingsgegevens verwerken, dan bewaren wij deze zolang als u actief gebruik maakt van onze sites en gedurende en voor een bepaalde tijd daarna.

Als wij persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden of met uw toestemming, dan verwerken wij de gegevens tot u ons vraagt om dit stop te zetten en gedurende korte tijd daarna (om ons in staat te stellen om uw verzoeken te verwerken). Wij bewaren ook een melding van het feit dat u ons gevraagd hebt om u geen directe marketingberichten te sturen of uw gegevens te verwerken zodat wij uw verzoek ook in de toekomst kunnen respecteren. Deze informatie wordt net zolang bewaard als wij uw persoonsgegevens bewaren in overeenstemming met dit onderdeel.

Indien wij persoonsgegevens verwerken in verband met de uitvoering van een contract of voor een wedstrijd, bewaren wij de gegevens gedurende 5 jaar na uw laatste interactie met ons. Dit is met inbegrip van eventuele correspondentie die u had met ons klantenserviceteam, zodat wij eventuele klachten of claims af kunnen handelen.

6. Hoe wij zorgdragen voor een veilige verwerking van je gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Al onze medewerkers, partners en andere partijen die op enigerlei toegang zouden kunnen hebben tot je data vallen onder deze regels:

Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Als wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. Om je rechten omtrent je gegevens uit te oefenen kun je contact opnemen via info@travelclown.nl

Wijziging privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
verklaring. Wij raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen,
zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact informatie

Mocht u vragen hebben over het gebruik van cookies op deze website dan
kunt u contact opnemen met ons:

Deze cookie statement is voor het laatst aangepast op 17 oktober 2019.

Copyright © 2019 TravelClown, All Rights Reserved